Results

Saturday 27th May 2017

All Ireland U14 'C' Blitz (Final)
 • Antrim
  1-0
  2-4
  Louth
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 1)
 • Roscommon
  3-8
  1-0
  Louth
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 2)
 • Antrim
  1-1
  1-5
  Wicklow
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 3)
 • Roscommon
  0-1
  2-3
  Wicklow
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 4)
 • Antrim
  0-1
  3-4
  Louth
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 5)
 • Wicklow
  6-6
  0-0
  Louth
All Ireland U14 'C' Blitz (Round 6)
 • Antrim
  2-0
  1-4
  Roscommon
All Ireland U14 'C' Blitz (Semi Final 1)
 • Wicklow
  1-3
  2-1
  Antrim
All Ireland U14 'C' Blitz (Semi Final 2)
 • Roscommon
  0-0
  2-4
  Louth

Saturday 20th May 2017

MMI Group Interprovincial Championhip (Final)
 • Ulster
  1-15
  1-11
  Munster
MMI Group Interprovincial Championship (Round 1)
 • Connacht
  2-11
  5-9
  Munster
MMI Group Interprovincial Championship (Round 2)
 • Connacht
  0-8
  1-17
  Ulster
MMI Group Interprovincial Championship (Round 3)
 • Munster
  3-4
  1-12
  Ulster